Hoe werken wij?

Hoe werken wij?

Wij helpen je graag in- en overzicht te krijgen in jouw behoeften. 

 

Verschillen in aanpak

Iedereen is anders en dat respecteren wij. Keep in Touch hulpverlening kiest voor een toegespitste benadering, specifiek gericht op jullie situatie.

Intake en zorgplan

Tijdens het intakegesprek brengen we samen met jou je situatie in kaart. Dit verwerken we tot een zorgplan. Uit het zorgplan maken we op welke vorm van hulp we inzetten. Te denken valt aan:

SMART

Uit het intakegesprek en het zorgplan formuleren we (maximaal) drie doelen. Deze doelen beschrijven we zodanig dat het voor iedereen duidelijk is waaraan we werken. Het doel is specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en laat ook een tijdspad zien. Deze zogeheten SMART-omschrijving draagt bij aan duidelijke lijnen. We maken hierbij gebruik van het sociaal competentiemodel.

Stel je vraag

Wil je meer informatie ontvangen?
Laat het ons weten!