Schooluitvallers

Wanneer passend onderwijs niet past...

Ben jij een leerling: Bij wie het tijdelijk niet lukt om de school te
bezoeken? Voor wie een hele week school te belastend is? Dan bieden wij
ondersteuning en begeleiding om samen uit te zoeken wat wél lukt!
Zo bieden wij zinvolle dagbesteding voor zogenaamde zorgleerlingen, zowel thuis als in op locatie.

Begeleiding op locatie. 

Zorgleerlingen met autisme en/of ADHD hebben behoefte aan een veilige, prikkelarme en rustige omgeving. Voor scholen is het vaak lastig een omgeving te creëren waar zij zich op hun gemak voelen. Op locatie hebben wij deze omgeving wel kunnen creëren. 

Wij hebben speelkamers voor zorgleerlingen met ASS/ADHD in de basisschoolleeftijd, 4 t/m 12 jaar, die nauwelijks of geen onderwijs kunnen volgen. Professionals maken de zorgleerling weer leerbaar en zelfredzaam. We gaan uit van de mogelijkheden en laten de zorgleerling onderwijs weer fijn vinden. 

Wij stimuleren zorgleerlingen vanuit spel. Tijdens het spelen leren ze vaardigheden die missen om te functioneren op een (reguliere) school. We houden rekening met het totaalbeeld van de zorgleerling. Aspecten zoals thuissituatie, het wegnemen en veranderen van gedragspatronen en het aanleren van nieuwe patronen nemen we mee in de begeleiding. Doel is rust in de omgeving, in het hoofd en in het lijf van de zorgleerling. Vanuit die rust bouwen we aan de terugkeer naar school. 


Thuisbegeleiding

Zorgleerlingen in de puberleeftijd met onderwijsproblematiek, die niet of nauwelijks de deur meer uitkomen, begeleiden we kort thuis. Dit gaat in goed overleg met de zorgleerling. Eigen inbreng en interne motivatie spelen hierbij een grote rol. Het doel van de begeleiding is:

Enerzijds kijken we naar de
individuele zorg- en hulpbehoefte van de zorgleerling. In eerste instantie gaan we uit van een-op-een begeleiding met oog voor detail wat betreft studietaken, planning en (aan het eind van het traject) huiswerk. In deze periode is er nauw contact met de school en wordt er aan dezelfde doelen gewerkt, waarbij de nadruk bij ons ligt op het opdoen van succeservaring.

Anderzijds zetten we in op het geven van handvatten en tips om met autisme en zorgleerlingen om te gaan. Wat is de basis voor succes? Hoe maak je de dag voor hen overzichtelijk en werkbaar? Ter ondersteuning daarvan geven we voorlichting over autisme op scholen om meer inzicht en begrip te creëren.

Dit kan door activiteiten buiten de deur, zoals fietsen, wandelen en hond uitlaten. Het belangrijkste doel is om te kijken of de zorgleerling naar de locatie kan komen. Daar kunnen voorzichtig de eerste stappen worden gezet naar een meer schoolse setting. 


Terugkeer naar school

Ons uiteindelijke doel? Dat we zorgleerlingen weer op een positieve manier kunnen terugleiden naar school. Met veel succes heeft Keep in Touch hulpverlening al meerdere leerlingen op die wijze geholpen. Wij van Keep in Touch hulpverlening:

Ondersteunen en begeleiden de zorgleerling (en thuisomgeving)

Ondersteunen in de schoolse setting. Enerzijds kijken we naar de individuele zorg- en hulpbehoefte van de zorgleerling. In eerste instantie gaan we uit van een-op-een begeleiding met oog voor detail wat betreft studietaken, planning en (aan het eind van het traject) huiswerk. In deze periode is er nauw contact met de school en wordt er aan dezelfde doelen gewerkt, waarbij de nadruk bij ons ligt op het opdoen van succeservaring. Anderzijds zetten we in op het geven van handvatten en tips om met autisme en zorgleerlingen om te gaan. Wat is de basis voor succes? Hoe maak je de dag voor hen overzichtelijk en werkbaar? Ter ondersteuning daarvan geven we voorlichting over autisme op scholen om meer inzicht en begrip te creëren.

Stel je vraag

Wil je meer informatie ontvangen?
Laat het ons weten!