Ambulante schoolbegeleiding

Ambulante begeleiding op school

De ambulante schoolbegeleiding richt zich op het bieden van inzicht en ondersteuning in de schoolse setting. De zorgleerling laat vaak gedrag zien in de klas. Er zijn vaak diverse oorzaken en aanwijzingen, die herleiden naar het gedrag.

Keep in Touch – begeleiding op school

Wij bieden individuele begeleiding op school aan de zorgleerling met onderwijsproblematiek.  Je kunt hierbij denken aan; een shadow-begeleider is in de klas voor het individuele kind. Door het aanbieden van nabijheid kan gedrag aangestuurd worden.

Vaak is het nodig om de executieve functies te versterken. Hiermee streven we ernaar dat het kind gedurende de dag het lesprogramma zo goed mogelijk kan volgen. 

Wij observeren in de klas, geven advies en raad om personen bredere kennis te verschaffen in de omgang met de zorgleerling.  Wij begeleiden ook scholieren van de middelbare school. We leren ze vaardigheden als leren leren, plannen en organiseren. Ook geven we eventueel klassikale voorlichting. 

Stel je vraag

Wil je meer informatie ontvangen?
Laat het ons weten!