Kernwaarden, missie en visie

Kernwaarden

Missie

Het overstijgende doel van Keep in Touch hulpverlening is te laten zien welke leer- en groeiperspectieven iedereen in zich heeft. Dit gaat samen met een goed georganiseerde omgeving waarin snel een breed scala aan hulp ingezet kan worden en de zorgplannen doelgericht en procesmatig geschreven zijn.

Visie

Iedereen kan leren! Met het inzetten van gepassioneerde zorgprofessionals is het mogelijk om samen te ontdekken en te onderzoeken welke geschikte aanpassing(en) in het dagelijks leven ervoor kunnen zorgen dat je je tevredener, gelukkiger en weerbaarder voelt om zo meer in balans te zijn.

Stel je vraag

Wil je meer informatie ontvangen?
Laat het ons weten!